CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Hướng dẫn sử dụng CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (CUSTOMER PORTAL)

 1.     Đăng ký tài khoản

Trường hợp Quý khách chưa có tài khoản đăng nhập được cấp bởi Dai-ichi Life Việt Nam hoặc chưa có Hợp đồng bảo hiểm với Dai-ichi Life Việt Nam, Quý khách có thể đăng ký để truy cập Cổng thông tin Khách hàng như sau:

 

-      Chọn "Đăng ký".

 

 

-      Cung cấp thông tin đăng ký tài khoản và làm theo hướng dẫn.

 

 

Khách hàng có thể đăng ký tài khoản truy cập bằng Email và có thể sử dụng Cổng thông tin Khách hàng để:

 

ü  Tham khảo các sản phẩm bảo hiểm;

 

ü  Xem Tin tức và Sự kiện của Dai-ichi Life Việt Nam;

 

ü  Nộp phí bảo hiểm trực tuyến cho Hợp đồng bảo hiểm khác;

 

ü  Tìm kiếm điểm nộp phí và cơ sở bảo lãnh viện phí.

 

 

 

 

2.     Đăng nhập

 

Trường hợp đã có tài khoản do Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp, Quý khách nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào Customer Portal.

 

Quý khách có thể đăng nhập bằng Mã khách hàng và mật khẩu do Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp hoặc Email và mật khẩu do Quý khách đăng ký online.

 

Nếu Quý khách quên mật khẩu đăng nhập vào Customer Portal, Quý khách có thể tìm lại theo các cách sau:

 

-         Sử dụng chức năng "Quên mật khẩu": điền các 3 thông tin: Mã Khách hàng, Mã của một hợp đồng trong những hợp đồng của Quý khách và Địa chỉ email đã đăng ký. Sau đó chọn "Thực hiện", một mật khẩu mới sẽ gửi về email trên;

 

-         Sử dụng chức năng "Quên mật khẩu", điền một trong hai thông tin: Mã Khách hàng hoặc Mã của một hợp đồng trong những hợp đồng của Quý khách, và Quý khách cung cấp thêm Số điện thoại liên lạc để chúng thông báo mật khẩu mới;

 

-         Hoặc liên hệ các Văn phòng và Trung tâm Dịch vụ khách hàng Dai-ichi Life Việt Nam, hoặc Tổng đài Dịch vụ khách hàng, điện thoại: (08) 3 8100 888.

 

 

3.     Giới thiệu về Customer Portal

 

Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách sẽ được dẫn vào trang chủ của Customer Portal. Quý khách chọn vào những tiêu điểm mà Quý khách muốn xem thông tin và thực hiện giao dịch.

 

 

4.     Truy vấn thông tin Hợp đồng bảo hiểm

 

Tại đây, Quý khách có thể xem tất cả những thông tin về Hợp đồng bảo hiểm như: sản phẩm bảo hiểm; thông tin của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và Người thụ hưởng; chi tiết nộp phí bảo hiểm và các giá trị của Hợp đồng,…

 

5.     Nộp phí bảo hiểm trực tuyến

 

Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm hoặc hoàn trả các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng thông qua tính năng "Nộp phí bảo hiểm trực tuyến". Tại đây, Quý khách có thể:

 

-      Nộp phí cho Hợp đồng bảo hiểm của chính Bên mua bảo hiểm.

-      Nộp phí cho Hợp đồng bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm khác.

 

Ngoài ra, Quý khách có thể xem và tải Hóa đơn tại mục Tải hóa đơn phí bảo hiểm.  

 

6.     Chi trả Quyền lợi bảo hiểm

 

Tính năng này sẽ hỗ trợ Quý khách:

 

-      Nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp bệnh, tai nạn, tử vong.

 

Quý khách thực hiện theo các bước sau:

 

 

§ Chọn "Nộp hồ sơ".

 

§ Chọn Người được bảo hiểm cần nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm ð Tiếp tục.

 

 

 

 

 

 

§ Nhập nghề nghiệp hiện tại của Người được bảo hiểm ð Tiếp tục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Chọn nguyên nhân dẫn đến dẫn sự kiện bảo hiểm.

 

ð  Màn hình sẽ hiển thị tất cả quyền lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm đang có trên Hợp đồng bảo hiểm.

 

 

 

 

 

 

§ Nhập thông tin chi tiết về sự kiện bảo hiểm và thông tin điều trị.

 

§ Chọn và nhập phương thức thanh toán.

 

§ Cung cấp hình ảnh các chứng từ.

 

-      Bổ sung chứng từ cho hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

 

Khi có yêu cầu bổ sung thông tin hay có kết quả giải quyết Quyền lợi bảo hiểm, thông tin sẽ được gửi ngay đến Quý khách qua "Hộp thư" và qua địa chỉ Email của Quý khách đã đăng ký.

 

Để nộp bổ sung thông tin liên quan yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

 

ü  Vào "Thông tin hồ sơ".

 

ü  Chọn Mã yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm với tình trạng "Chờ bổ sung chứng từ".

 

ü  Chọn mục "Thông tin cần bổ sung" để xem chi tiết chứng từ cần bổ sung.

 

ü  Chọn "Bổ sung ngay" để nhập thông tin và chụp/ đính kèm chứng từ cần bổ sung theo yêu cầu.

 

-      Truy vấn thông tin xử lý yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

 

Ngay sau khi hoàn tất các bước gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm, yêu cầu sẽ được ghi nhận vào mục "Thông tin hồ sơ" với Mã yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm tương ứng.

 

Quý khách có thể xem lại lịch sử hoặc theo dõi tiến trình giải quyết Quyền lợi bảo hiểm thông qua tình trạng xử lý tương ứng với mỗi mã yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm tại "Thông tin hồ sơ", gồm các tình trạng sau:

 

Ø  "ĐÃ GỬI": thể hiện yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm vừa được gửi thành công.

 

Ø  "ĐANG XỬ LÝ": thể hiện yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã được tiếp nhận và đang trong tiến trình xử lý.

 

Ø  "CHỜ BỔ SUNG CHỨNG TỪ" hay "CHỜ BỔ SUNG HỒ SƠ GỐC": thể hiện yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đang cần bổ sung thông tin để hoàn tất hồ sơ.

 

Ø  "CHẤP NHẬN THANH TOÁN" hay "TỪ CHỐI GIẢI QUYẾT QLBH": thể hiện kết quả giải quyết Quyền lợi bảo hiểm.

 

7.     Sử dụng điểm thưởng tích lũy

 

Quý khách có thể:

 

    Xem tiêu chí thưởng điểm.

 

    Kiểm tra số điểm thưởng tích lũy và số điểm thưởng đã sử dụng bằng cách:

§  Chọn vào mục "Tra cứu và sử dụng điểm thưởng".

 

§  Chọn "Quá trình tích lũy điểm thưởng" hoặc "Quá trình sử dụng điểm thưởng" để tra cứu lịch sử giao dịch điểm thưởng của Quý khách. 

 

-      Gửi yêu cầu sử dụng điểm thưởng và nhận quà tặng.

 

    8.     Quản lý tài khoản

 

Tại đây Quý khách có thể gửi yêu cầu cập nhật địa chỉ thư tín, số điện thoại liên lạc và địa chỉ email của Bên mua bảo hiểm. Thông tin liên lạc mới sẽ có hiệu lực sau 24h kể từ thời điểm gửi yêu cầu thay đổi thành công.

 

Ngoài ra, Quý khách có thể gửi ý kiến đóng góp về dịch vụ của công ty hay các ý kiến có liên quan đến Hợp đồng thông qua mục Gửi ý kiến khách hàng.

 

 


CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: (028) 3810 0888 | Fax: (028) 3997 3000 | www.dai-ichi-life.com.vn