KHẢO SÁT HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

Kính thưa Quý khách,
Nhằm nâng cao và hoàn thiện hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, Quý khách vui lòng dành thời gian trả lời ĐẦY ĐỦ nội dung 20 câu hỏi được nêu trong bảng khảo sát dưới đây, ở mức độ chính xác cao nhất có thể. Thời gian thực hiện khoảng 15 phút.


Ý kiến đóng góp của Quý Khách có ý nghĩa quan trọng để giúp Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong thời gian sắp tới.

Xin chân thành cảm ơn.


1. Tôi luôn tin tưởng vào kiến thức nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên và tư vấn tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam
1 2 3 4 5 6 7
hoàn toàn không đồng ý hoàn toàn đồng ý
2. Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu tài chính của cá nhân và người thân của tôi
1 2 3 4 5 6 7
hoàn toàn không đồng ý hoàn toàn đồng ý
3. Các đề nghị / ý kiến khác của tôi về sản phẩm dịch vụ của Dai-ichi Life Việt Nam
4.Tôi hài lòng với thái độ và tinh thần phục vụ của nhân viên tư vấn tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam
1 2 3 4 5 6 7
hoàn toàn không đồng ý hoàn toàn đồng ý
5. Các đề nghị / ý kiến khác của tôi về tinh thần phục vụ của nhân viên tư vấn tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam
6. Tôi hài lòng với thái độ và tinh thần phục vụ của nhân viên Tổng đài dịch vụ khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam
1 2 3 4 5 6 7
hoàn toàn không đồng ý hoàn toàn đồng ý
7. Các đề nghị / ý kiến khác của tôi về tinh thần phục vụ của nhân viên Tổng đài dịch vụ khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam
8. Tôi hài lòng với thái độ và tinh thần phục vụ của nhân viên dịch vụ khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam
1 2 3 4 5 6 7
hoàn toàn không đồng ý hoàn toàn đồng ý
9. Các đề nghị / ý kiến khác của tôi về tinh thần phục vụ của nhân viên dịch vụ khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam
10. Tôi hài lòng với thái độ và tinh thần phục vụ của nhân viên thu phí của Dai-ichi Life Việt Nam
1 2 3 4 5 6 7
hoàn toàn không đồng ý hoàn toàn đồng ý
11. Các đề nghị / ý kiến khác của tôi về tinh thần phục vụ của nhân viên thu phí của Dai-ichi Life Việt Nam
12. Giao dịch tại Dai-ichi Life Việt Nam rất an toàn,thuận tiện và nhanh chóng
1 2 3 4 5 6 7
hoàn toàn không đồng ý hoàn toàn đồng ý
13. Hình thức đóng phí bảo hiểm mà tôi thấy thuận tiện nhất
        Nhân viên thu phí tại nhà
 Đóng phí trực tiếp tại quầy giao dịch dịch vụ khách hàng
 Đóng phí tại quầy giao dịch tại bưu cục, ngân hàng
 Đóng phí qua các kênh ATM, e banking
14. Dai-ichi Life Việt Nam luôn luôn quan tâm và phản hồi nhanh chóng những thắc mắc của khách hàng.
1 2 3 4 5 6 7
hoàn toàn không đồng ý hoàn toàn đồng ý
15. Lần tới, tôi sẽ tiếp tục tham gia và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Dai-ichi Life Việt Nam
1 2 3 4 5 6 7
hoàn toàn không đồng ý hoàn toàn đồng ý
16. Để tiếp tục tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Dai-ichi Việt Nam trong tương lai, tôi quan tâm đến các sản phẩm dịch vụ đáp ứng các nhu cầu sau:
        Sức khỏe
 Giáo dục
 Tích lũy
 Hưu trí
 Bảo vệ rủi ro tai nạn
17. Tôi sẽ giới thiệu Dai-ichi Life Việt Nam cho những người khác
1 2 3 4 5 6 7
hoàn toàn không đồng ý hoàn toàn đồng ý
 
THÔNG TIN CHUNG
Họ & tên Khách hàng:  
Số hợp đồng bảo hiểm:  
Tên đại lý bảo hiểm phục vụ:  
 
18. Xin vui lòng cho biết mức độ thường xuyên anh (chị) giao dịch với Dai-ichi Life Việt Nam
        Hàng tháng
 1 lần / 3 tháng
 1 lần / 6 tháng
 1 lần / năm
19. Xin vui lòng cho biết tình trạng nghề nghiệp hiện tại của anh (chị)
        Làm việc bán thời gian
 Làm việc toàn thời gian
 Nghề tự do
 Hưu trí
20. Xin vui lòng cho biết mức thu nhập bình quân/tháng của anh (chị)
        Dưới 5 triệu đồng
 Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng
 Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu đồng
 Từ 15 triệu đến dưới 20 triệu đồng
 Trên 20 triệu đồng

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: (028) 3810 0888 | Fax: (028) 3997 3000 | www.dai-ichi-life.com.vn