CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG "GẮN BÓ DÀI LÂU"

Câu hỏi 1: Đề nghị Giới thiệu về Chương trình Tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” của Dai-ichi Life Việt Nam?


Câu hỏi 2: Đề nghị cho biết các tiêu chí thưởng điểm của chương trình tích lũy điểm thưởng "Gắn bó dài lâu"?


Câu hỏi 3: Tôi chưa đăng ký sử dụng dịch vụ Cổng thông tin khách hàng trực tuyến, vậy tôi có được tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng "Gắn bó dài lâu" hay không ?


Câu hỏi 4: Làm thế nào tôi có thể theo dõi điểm thưởng tích lũy trong hợp đồng của tôi và tôi được sử dụng điểm thưởng tích lũy này như thế nào ?


Câu hỏi 5: Hợp đồng của tôi có 300 điểm thưởng và đáo hạn vào tuần sau, tôi muốn chuyển số điểm thưởng này cho hợp đồng của chồng tôi có được không ?


Câu hỏi 6: Hợp đồng của tôi sắp đáo hạn và tôi vẫn chưa sử dụng hết điểm thưởng tích lũy. Vậy khi đáo hạn, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ giải quyết số điểm thưởng tích lũy còn lại của tôi như thế nào ?


Câu hỏi 7: Hợp đồng của tôi đã tích lũy được 500 điểm thưởng nhưng hiện tại đang tạm thời mất hiệu lực, vậy tôi có thể sử dụng được 500 điểm thưởng này không ? Sau khi tôi khôi phục hiệu lực hợp đồng thì 500 điểm thưởng này có bị mất không ?


Câu hỏi 8: Tôi thấy thông báo điểm thưởng tích lũy của khách hàng chỉ được lưu giữ trong thời gian hai (02) năm. Như vậy, nếu sau hai năm tôi không sử dụng điểm thưởng thì điểm thưởng của tôi sẽ bị mất đi ?


Câu hỏi 9: Làm sao tôi biết Dai-ichi Life Việt Nam đã nhận được yêu cầu sử dụng điểm thưởng của tôi?


Câu hỏi 10: Khi tôi sử dụng điểm thưởng để đổi các dịch vụ do Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp thì tôi sẽ nhận được bằng hình thức gì và trong bao lâu sẽ nhận được?
*****


CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: (028) 3810 0888 | Fax: (028) 3997 3000 | www.dai-ichi-life.com.vn